Taryfa i cenniki

Taryfy

Taryfa dla usług dystrybucji oraz cenniki sprzedaży energii elektrycznej

Decyzją znak: DRE.WRE.4211.81.6.2022.AKr3 z dnia 17 stycznia 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji dla spółki Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, której pełny tekst znajduje się na stronie www.ure.gov.pl.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa usług dystrybucji energii elektrycznej

Cennik Sprzedawcy rezerwowego

Cennik energii elektrycznej

Taryfa obowiązująca

Taryfa Sprzedawcy rezerwowego

Taryfa dla energii elektrycznej