Kodeksy

sieciowe

Realizację związaną z wypełnianiem obowiązków wynikających z rozporządzeń Komisji (UE) obejmujących wg poniższego tzw. „przyłączeniowe Kodeksy Sieci” tj.:

 

I. rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 z 07.04.2016) – Kodeks Sieci NC RfG,

 

II. rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10 z 18.08.2016) – Kodeks Sieci NC DCC

 

III. rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241/1 z 08.09.2016) – Kodeks Sieci NC HVDC,

 

należy wykonać zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na terenie Energa Operator S.A., do którego przyłączony jest obszar dystrybucyjny obsługiwany przez Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. dostępny na stronie

https://energa-operator.pl/

Informacje ogólne

Kodeks Sieci NC RFG

Kodeks sieci NC DCC

Kodeks sieci NC HVDC