Lewandpol

Proenergia

Sp. z o. o.

Lewandpol Proenergia Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, świadczącym usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Aktualnie obsługujemy klientów na obszarze Galerii Mazovia w Płocku.

 

Świadczymy usługi w oparciu o uchwalone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na obrót energią elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej.

Planowane

przerwy

Obszar: Galeria Mazovia w Płocku – odbiorcy zasileni z rozdzielni ST1 – RGNN 1–

Zanik napięcia w dniach 8 – 9 lipca w godz. 23:00 – 02:00

Obszar: Galeria Mazovia w Płocku – odbiorcy zasileni z rozdzielni ST2 – RGNN 2–

Zanik napięcia w dniu 9 lipca w godz. 02:00 – 05:00

 

Powyższe wyłączenia spowodowane są koniecznością przeprowadzenia  prac eksploatacyjnych na urządzeniach elektroenergetycznych.

Prosimy na czas zaplanowanych przerw o zabezpieczenie Państwa wrażliwych urządzeń.

Lewandpol

Proenergia

Sp. z o.o.

No1 lider w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

LewandpolProenergia Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, świadczącym usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Aktualnie obsługujemyklientów na obszarze Galerii Mazovia w Płocku.

 

Świadczymy usługi w oparciu o uchwalone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na obrót energią elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej.