Lewandpol

Proenergia

Sp. z o. o.

Lewandpol Proenergia Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, świadczącym usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Aktualnie obsługujemy klientów na obszarze Galerii Mazovia w Płocku.

 

Świadczymy usługi w oparciu o uchwalone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na obrót energią elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej.

Planowane

przerwy

Aktualnie nie planuje się ograniczeń ani przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.