IRiESD

IRiESD

IRiESD – treść pierwotna

Komunikat o uwagach do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IRiESD – treść pierwotna:

Komunikat o uwagach do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

04.03.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

 

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obejmują:

  1. implementację treści art. 5aa ustawy – Prawo energetyczne,
  2. zapisy opisujące procedurę powrotu odbiorcy końcowego do sprzedawcy z urzędu w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 5ab ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.
  3. zapisy dotyczące warunków bilansowania i wytycznych wydanych przez Prezesa URE w tym zakresie,
  4. implementację ustawy OZE w zakresie zapisów odnoszących się do prosumenta energii odnawialnej.

 

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 1/02/2023 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu

do dnia 04.04.2023 r. włącznie.

 

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: bok@proene.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Projekt Karty aktualizacji nr 1/02/2023

Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 1/02/2023

Karta Aktualizacji IRiESD nr 1/02/2023  obowiązuje od 1 maja 2023 roku

Formularz zgłoszenia uwag do karty aktualizacji

Raport z konsultacji IRiESD

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
w Lewandpol ProEnergia Sp. z o. o.