Informacje

ogólne

INFORMACJE

OGÓLNE

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci

Informacja z dnia 31 grudnia 2020 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 01.01.2021 r.):

 

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci

Informacja z dnia 31 marca 2019 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 01.04.2019 r.) :

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej

Informujemy, że Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej bok@proene.pl.
Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych na bieżąco udziela nasze biuro (dane kontaktowe w zakładce Kontakt).

Informacja o wdrożeniu opłaty mocowej
od 1 stycznia 2021 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o., jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązany jest do pobierania opłaty mocowej
i przekazywania jej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami).

Oznacza to, że na Państwa fakturach za usługi dystrybucji pojawi się dodatkowy składnik „opłata mocowa„, uzależniony od rodzaju odbiorcy energii (gospodarstwa domowe lub pozostali odbiorcy).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, którego celem jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymywanie niezbędnych rezerw mocy
w systemie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem:  bok@proene.pl

Dostępności mocy przyłączeniowej

Struktura paliw

Wskaźniki w dostarczaniu energii elektrycznej

Dostępności mocy przyłączeniowej

Struktura paliw

Wskaźniki w dostarczaniu energii elektrycznej.