Informacje

ogólne

INFORMACJE

OGÓLNE

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci

Informacja z dnia 30 września 2020 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 01.10.2020 r.):

 

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci

Informacja z dnia 31 marca 2019 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 01.04.2019 r.) :

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Dostępności mocy przyłączeniowej

Struktura paliw

Wskaźniki w dostarczaniu energii elektrycznej

Dostępności mocy przyłączeniowej

Struktura paliw

Wskaźniki w dostarczaniu energii elektrycznej.